Update: Turnlessen afgelast tot 6 april 2020 | Coronavirus

Coronavirus

Beste turnsters, ouders en/of verzorgers,

“Update: Als gevolg van de nieuwe richtlijn vanuit de Overheid van 15 maart 2020 rondom de bestrijding van het Corona-virus en het stopzetten van alle sportactiviteiten, vervallen onze trainingen, turnlessen en andere activiteiten tot 6 april 2020.”

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet van gisteren (12 maart) en de berichtgeving van de KNGU (Nederlandse Turnbond) vervallen alle trainingen van City Gymnastics met ingang van vandaag (vrijdag 13 maart). Deze maatregel blijft in ieder geval van kracht tot 1 april 2020 (en is daarna afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen en adviezen).

Voor onze wedstrijdgroepen betekent het tevens dat alle wedstrijden t/m 31 maart 2020 worden geannuleerd en/of worden verplaatst. De KNGU zal de komende tijd de consequenties zo goed als mogelijk in kaart brengen en ons op de hoogte houden.

We begrijpen dat dit besluit veel impact heeft op onze sport. Vanwege de volksgezondheid voelen we ons echter genoodzaakt de richtlijnen van het RIVM en het advies van NOC*NSF en de KNGU op te volgen.

KNGU: “Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte van 12 maart, hebben wij besloten conform de richtlijnen van het RIVM, alle door de KNGU georganiseerde activiteiten te annuleren en/of te verplaatsen. Dit geldt dus voor alle wedstrijden en opleidingen, voor het hele land en minimaal tot en met 31 maart aanstaande. […] Daarnaast adviseren we onze verenigingen de clubactiviteiten (trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen) ook t/m 31 maart 2020 voorlopig helemaal stil te leggen. Hiermee volgen wij de oproep van NOC*NSF voor de hele sport.”

NOC*NSF: https://nocnsf.nl/nieuws/2020/03/nocstarnsf-adviseert-om-alle-sportbijeenkomsten-in-maart-af-te-gelasten

Wij hopen op uw begrip en vragen uw medewerking om dit alles goed en soepel te laten verlopen.

Met vriendelijke groet, Team City Gymnastics Amsterdam

—EN—

Dear gymnasts, parents and / or caregivers,

“Update: As a result of the new directive on the fight against the Corona virus and the cessation of sports activities, all City Gymnastics classes and activities will be canceled until April 6, 2020.”


Following the cabinet’s press conference yesterday (March 12) and the statements from the KNGU (Dutch Gymnastics Federation), all City Gymnastics classes will be canceled as of today (Friday March 13).

In any case, this measure will remain in force until April 1, 2020 (and will then depend on national developments and advice).

For our competition groups, it also means that all competitions until March 31, 2020 will be canceled and / or moved. The KNGU will map out the consequences as closely as possible in the near future and will keep us informed.

We understand that this decision has a major impact on our sport. However, due to public health, we feel compelled to follow the guidelines of RIVM and the advice of NOC*NSF and the KNGU.

KNGU: “Following the press conference of Prime Minister Rutte on 12 March, we have decided, in accordance with the guidelines of the RIVM, to cancel and / or relocate all activities organised by the KNGU. This therefore applies to all competitions and training courses, the throughout the country and at least until March 31. […] In addition, we advise our clubs of club activities (until March 31, 2020 to be completely shut down for the time being. With this we follow the call) from NOC * NSF for the entire sport. “

NOC*NSF: https://nocnsf.nl/nieuws/2020/03/nocstarnsf-adviseert-om-alle-sportbijeenkomsten-in-maart-af-te-gelasten

We hope for your understanding and ask for your cooperation to ensure that everything runs smoothly.

Kind regards, Team City Gymnastics Amsterdam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *