Turnlessen afgelast tot 2 maart 2021

[NL]

Update: alle binnensport is tot 2 maart 2021 niet toegestaan. Op dinsdag 23 februari zullen we meer horen over het verdere verloop na deze periode.

Sinds de start van het nieuwe turnseizoen is het voor City Gymnastics een uitdaging geweest om ondanks alle Corona maatregelen alle lessen door te laten gaan. We zijn erg blij dat de uitval van lessen zeer minimaal is geweest door de inzet van ons team.

 

Gisteren (14 december 2020) heeft de overheid een persconferentie gegeven waarin nieuwe lockdown maatregelen werden verkondigd. Voor de turnsport een moeilijk bericht, want alle binnensport is vanaf vandaag (dinsdag 15 december) tot ten minste 19 januari 2021 niet toegestaan (ook niet voor kinderen).

 

Gelukkigerwijs staat de Kerstvakantie bijna voor de deur, waarin normaal gesproken al geen lessen zouden zijn. Ter compensatie van de gemiste lessen gaan wij na de Kerstvakantie, vanaf maandag 4 januari 2021, van start met een uitgebreid online lesprogramma via Zoom. Hier krijgt iedereen na de jaarwisseling bericht over.

Op dinsdag 12 januari 2021 zal de overheid meer duidelijkheid geven over het verdere verloop na 19 januari 2021. Hier zijn alle huidige maatregelen puntsgewijs te vinden:

Wij hadden het einde van 2021 graag anders gezien, maar helaas ligt deze beslissing niet in onze handen. We wensen iedereen fijne feestdagen toe en zien iedereen hopelijk in goede gezondheid terug in het nieuwe jaar!

 Team City Gymnastics

 

——-

 

[EN]
Update: all indoor sports are not allowed until March 2, 2021.

Since the start of the new gymnastics season, it has been a challenge for City Gymnastics to keep all classes going despite all Corona measures. We are very happy that the dropout of lessons has been very minimal due to the efforts of our team!

Yesterday (December 14, 2020), the government held a press conference announcing new lockdown measures. A difficult message for the gymnastics sport, because all indoor sports are not allowed from today (Tuesday December 15) until at least January 19, 2021 (not even for children).

Fortunately, the Christmas holidays are almost upon us, where there would normally be no lessons. To compensate for the missed lessons, we will start with an extensive online lesson program via Zoom after the Christmas holidays, from Monday 4 January 2021. You will receive a message about this after the turn of the year.

On Tuesday, January 12, 2021, the government will provide more clarity about the further course after January 19, 2021. All current measures can be found point by point here:

We would have liked to see the end of 2021 differently, but unfortunately this decision is not in our hands. We wish everyone a Merry Christmas and we hope to see everyone in good health in the new year!

Team City Gymnastics