Afmelden

Beëindiging/afmelding van de deelname aan de reguliere lessen kan uitsluitend schriftelijk (of per email) kenbaar worden gemaakt.

Een turnseizoen bestaat uit twee verschillende termijnen van 5 maanden:

Termijn 1: september t/m januari
Termijn 2: februari t/m juni

Afmeldtermijnen

> Aanmelding voor een les Recreatie, Recreatie Plus & Mini Stars (1 t/m 3 uur per week) is voor tenminste 1 termijn (5 maanden). Afmeldingen voor een van deze lessen voor Termijn 2 moet uiterlijk vóór 15 december geschieden. Afmeldingen voor Termijn 1 (het volgende seizoen) moeten uiterlijk vóór 1 juli geschieden.

> Aanmelding voor de Onderbouw District, Pre/Pre- Instap, of Onderbouw Nationaal Groep wordt aangegaan voor een volledig seizoen (10 maanden). Afmelden voor deze trainingen kan dan ook maar per geheel seizoen. Afmeldingen voor het volgende seizoen (Termijn 1) moeten uiterlijk vóór 1 juli geschieden.

Mailadres: citygymnastics@outlook.com

Als niet vóór de genoemde data wordt opgezegd, moet de halfjaarcontributie van het volgende seizoensdeel alsnog worden betaald en kan uw kind dat seizoensdeel mee blijven doen aan de les.

Vermeld bij de afmelding: voor- en achternaam van uw zoon of dochter, geboortedatum en lesdagen/-tijden.