Lesgeld

Hieronder vindt u een overzicht van de kosten voor de turnlessen en activiteiten van City Gymnastics Amsterdam.

Lesgeld Seizoen 2018-2019 *

Het seizoen voor de recreatie (1 t/m 3 uur per week) loopt van september 2018 t/m juni 2019 (ca. 36 lessen per seizoen).

Recreatie

Mini Gym & Kids Gym

Volledig Seizoen (1 les p/w) €240,-

Turnen Meisjes

Volledig Seizoen (1 les p/w) €240,-

Recreatie Plus

Volledig seizoen (2 uur p/w) €360,-

Mini Stars

Volledig seizoen (2 uur p/w) €360,-

Wedstrijdsport

Onderbouw District Groep

Volledig Seizoen (5 uur p/w) €730,-

Pre/Pre-Instap Groep (JT)

Volledig seizoen (4 uur p/w) €648,-
Volledig seizoen (5 uur p/w)  €730,-
Volledig Seizoen (6 uur p/w) €840,-
Volledig Seizoen (7 uur p/w)  €938,-

Onderbouw Nationaal Groep

Volledig seizoen (8 uur p/w) €1040,-
Volledig seizoen (9 uur p/w) €1134,-
Volledig Seizoen (12 uur p/w) €1368,-
Volledig Seizoen (15 uur p/w)  €1620,-

* Bijkomende kosten

Inschrijfgeld (eenmalig) €10,-
KNGU lidmaatschap tot 16 jaar €21,40
KNGU lidmaatschap vanaf 16 jaar €26,20
City Gymnastics clubpakje €42,50
Huur Wedstrijdpakje District 1 & 2 (per seizoen) €40,-
Huur Wedstrijdpakje Nationaal (per seizoen) €50,-
KNGU Wedstrijdpaspoort (Nationaal) 3 jaar geldig €14,55

 

> Facturering & termijnen

Onze administrateur Doric Steevensz verstuurt de facturen vanuit het e-mailadres: citygymnastics@godean.nl.
Heeft u de factuur nog niet ontvangen? – Check dan eerst nog even de spambox
Ook niet in de spambox? – Stuur ons een email, dan gaan wij bekijken waar het mis is gegaan.

Facturering van 1 t/m 3 uur per week geschiedt in 2 termijnen, 4 en meer uur per week geschiedt in 4 termijnen. De facturen voor het lesgeld kunnen worden voldaan door overschrijving per bank.

1 t/m 3 uur per week

Twee termijnen facturatie:

> Termijn 1: 1e week oktober

> Termijn 2: 1e week februari

Vanaf 4 uur per week

Vier termijnen facturatie:

> Termijn 1: 1e week oktober

> Termijn 2: 1e week januari

> Termijn 3: 1e week april

> Termijn 4: 1e week juni

Als uw kind in de loop van een termijn instroomt hoeft u in de eerste termijn slechts een evenredig deel van het lesgeld te betalen.

> KNGU lidmaatschap

Wanneer uw dochter of zoon is aangemeld bij City Gymnastics, dan word hij/zij automatisch ook lid van de sportbond ‘Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie’ (KNGU). Wat doet de KNGU? De KNGU promoot de sport, bewaakt de kwaliteit van de sport, ondersteunt verenigingen en clubs met bijvoorbeeld opleidingen voor trainers en juryleden én de KNGU organiseert activiteiten en wedstrijden. De kosten voor het KNGU lidmaatschap voor een volledig seizoen wordt bij de eerste facturatie van het seizoen in rekening gebracht.

> KNGU Wedstrijdpaspoort (Nationaal)

Wanneer een turnster deelneemt aan wedstrijden op nationaal niveau (N1 t/m N4 & 1e t/m 3e divisie + eredivisie) georganiseerd door de KNGU, is zij verplicht een wedstrijdpaspoort te hebben. De kosten voor een wedstrijdpaspoort zijn €14,55, en is 3 jaar geldig. Bij aanvang van het eerste seizoen dat een turnster deelneemt aan de nationale wedstrijden zal City Gymnastics automatisch het wedstrijdpaspoort aanvragen bij de KNGU, en verlengen zolang dit nodig is. Zonder geldig wedstrijdpaspoort kan een turnster uitgesloten worden van deelname aan de wedstrijden.

> Tegemoetkomingen

1. Scholierenvergoeding Amsterdam

De scholierenvergoeding in Amsterdam is een regeling voor schoolgaande kinderen van 4 t/m 18 jaar die in Amsterdam wonen en van wie de ouders een inkomen hebben op bijstandsniveau. De bijdrage is bedoeld voor schoolkosten, cultuur- en sportactiviteiten, u krijgt per schooljaar €244,-.

2. Jeugd Sport Fonds 

Via het Jeugd Sport Fonds komen gezinnen met een minimum inkomen in aanmerking voor een jaarlijkse bijdrage voor contributie en/of sportattributen. Ook het deelnemen aan de gym- en turnsport valt onder deze regeling. Gezinnen van kinderen tussen de 4 en 18 jaar oud kunnen maximaal een bedrag van €300 vergoed krijgen.

> Algemeen
  • Het lesgeld is inclusief 6% BTW.
  • Bij inschrijving voor een gym- en/of turnles via het registratieformulier gaat u akkoord met de betaling van het verschuldigde lesgeld voor de vastgestelde periode (seizoen of rittenkaart) en het KNGU Lidmaatschap.
  • Het lesgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd.
  • Een seizoen bestaat uit ca. 36 lesweken.
  • Bij tussentijdse beëindiging van een seizoen is het lesgeld over de gehele vastgestelde periode verschuldigd. In het geval van langdurige ziekte, blessures of verhuizing kan in overleg met City Gymnastics een regeling worden getroffen.
  • De kosten van het KNGU lidmaatschap, wedstrijden, trainings- of wedstrijdkleding, overige activiteiten en lessen buiten het reguliere rooster om zijn niet bij het lesgeld inbegrepen.
  • City Gymnastics heeft het recht de deelname aan de reguliere lessen te weigeren of op te schorten indien het verschuldigde lesgeld niet tijdig is voldaan.