Reglement

City Gymnastics Amsterdam

City Gymnastics is opgericht in 2016 te Amsterdam en heeft als doel: het bevorderen en doen bevorderen van het beoefenen van de gymnastieksport in welke verschijningsvorm dan ook. Plezier, kwaliteit, aandacht voor elk niveau en een veilig sportklimaat staat hierbij voorop. 

Door deel te nemen aan lessen, in welke vorm dan ook, van City Gymnastics Amsterdam gaat u automatisch akkoord met onderstaand reglement. City Gymnastics is vrij op elk gewenst moment het reglement te wijzigen.

Reglement St. City Gymnastics Amsterdam

Inschrijving en opzegging

 1. Iedereen kan deelnemen aan 1 proefles.
 2. Inschrijven voor reguliere lessen geschiedt door het invullen van het (online) inschrijfformulier.
 3. Op aanwijzing van de leiding zal een turn(st)er worden ingedeeld in een lesgroep, dit is afhankelijk van de leeftijd en niveau. Elk seizoen zal de indeling opnieuw worden vastgesteld.
 4. Een seizoen bevat ca. 36 lesweken, en loopt ca. van september t/m juni.
 5. Een seizoen bevat twee termijnen (termijn 1: september-januari, termijn 2: februari-juni) van ca. 5 maanden.
 6. Aanmelding voor een les Recreatie, Recreatie Plus & Mini Stars (1 t/m 3 uur per week) is voor tenminste 1 termijn (5 maanden).
 7. Aanmelding voor de District Groep of (Pre-)Jong Talent Groep wordt aangegaan voor een volledig seizoen (10 maanden).
 8. Beëindiging/afmelding van de deelname aan de reguliere lessen kan uitsluitend schriftelijk (of per email) kenbaar worden gemaakt.
 9. Opzeggingen voor een les Recreatie, Recreatie Plus & Mini Stars voor Termijn 2 moet uiterlijk voor 23 december (voor de Kerstvakantie) geschieden.
 10. Opzeggingen voor Termijn 1 (het volgende seizoen) moet uiterlijk voor 1 juli geschieden.

Lesgeld

 1. Het lesgeld is inclusief 9% BTW.
 2. Bij inschrijving voor een gym- en/of turnles via het registratieformulier gaat u akkoord met de betaling van het verschuldigde lesgeld voor de vastgestelde periode (seizoen) en het KNGU Lidmaatschap.
 3. Het lesgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd.
 4. Facturering van 1 t/m 3 uur per week geschiedt in 2 termijnen (termijn 1: 1e week september, termijn 2: 3e week januari).
 5. Facturering van 4 en meer uur per week geschiedt in 4 termijnen (termijn 1: 1e week september, termijn 2: 1e week november, termijn 3: 3e week januari, termijn 4: 3e week april).
 6. Per factuur kunnen betalingen door overschrijving per bank worden voldaan.
 7. Een seizoen bestaat uit ca. 36 lesweken.
 8. Bij tussentijdse beëindiging van een seizoen is het lesgeld over de gehele vastgestelde periode verschuldigd. In het geval van langdurige ziekte, blessures of verhuizing kan in overleg met City Gymnastics een regeling worden getroffen.
 9. De kosten van het KNGU lidmaatschap, wedstrijden, trainings- of wedstrijdkleding, overige activiteiten en lessen buiten het reguliere rooster om zijn niet bij het lesgeld inbegrepen.
 10. City Gymnastics heeft het recht de deelname aan de reguliere lessen te weigeren of op te schorten indien het verschuldigde lesgeld niet tijdig is voldaan.

Meer over het lesgeld kunt u hier vinden.

Lessen

 1. Deelname aan lessen, in welke vorm dan ook, van City Gymnastics is geheel op eigen risico.
 2. City Gymnastics aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schaden, verlies of ongevallen, welke in het verband met deelname aan (reguliere) lessen of activiteiten van City Gymnastics, of bezoek aan en het gebruik van de accommodatie en het ter plaatse beschikbaar gestelde materiaal, kunnen ontstaan.
 3. Alle turn(st)ers worden verzocht tijdig (minimaal 5 minuten voor aanvang) aanwezig te zijn op de locatie, zodat de les op tijd kan beginnen.
 4. Bij verhindering van een les, is afmelding (per e-mail) met reden van verzuim gewenst. Een gemiste les kan niet worden ingehaald en wordt ook niet verrekend met het lesgeld.
 5. Bij verandering van de tijd, dag of locatie van een reguliere les zal de turn(st)er en ouder/verzorger tijdig geïnformeerd worden.
 6. Ouders/verzorgers en familieleden worden verzocht de gymzaal te verlaten bij aanvang van de les. Dit ter bevordering van de concentratie van de turn(st)ers.
 7. Tijdens een proefles Kids Gym of Turnen Meisjes mag een ouder of verzorger aanwezig zijn tijdens de les. Hij/zij mag plaats nemen op een bank aan de zijkant van de gymzaal.
 8. De participatie van ouders/verzorgers of familielid van turn(st)ers van 2 en 3 jaar is tijdens de ‘Mini Gym’ les is gewenst.
 9. Eten en drinken in de gymzaal is niet toegestaan.
 10. Gedurende schoolvakanties komen reguliere lessen te vervallen.
 11. Fotomateriaal of beeldmateriaal dat tijdens de (reguliere) lessen of activiteiten zijn gemaakt, en waarop de turn(st)er is afgebeeld, kan door City Gymnastics gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Mocht u bezwaar hebben tegen het plaatsten van foto- of beeldmateriaal, dan kunt u dit schriftelijk bij ons kenbaar maken.

Kleding en voorkomen

 1. Tijdens ‘Mini Gym’ en ‘Kids Gym’ lessen is het dragen van sportkleding (t-shirt en broekje of legging, of een turnpakje) verplicht.
 2. Tijdens de lessen ‘Turnen meisjes’ en ‘Wedstrijdsport’ is het dragen van een turnpakje verplicht.
 3. Aan de lessen wordt deelgenomen op blote voeten of met turnschoentjes. Sokken of gymschoenen zijn niet toegestaan.
 4. Het dragen van sieraden (o.a. armbandjes, kettingen, oorbellen en dergelijke) is niet toegestaan tijdens de lessen.
 5. Het haar van meisjes moet vast worden gedragen tijdens de lessen (in een staart, knot of vlecht).
 6. De City Gymnastics trainingsoutfit (turnpakje en kleding) is verkrijgbaar bij de leiding. 
 7.  We adviseren het City Gymnastics clubpakje met de hand te wassen in lauw water (met weinig vloeibaar wasmiddel). Vanwege de glittersteentjes het beste binnenstebuiten wassen. Daarna direct aan het was-rek laten drogen op een hangertje.

Wedstrijden

 1. In overleg met leiding en trainers zal bepaald worden aan welke wedstrijden er deelgenomen kan worden door de turn(st)ers.
 2. Voorafgaand aan een wedstrijd wordt de wedstrijdindeling en de betaallink verstuurd per e-mail. Deze betaallink dient voor de aanvang van de wedstrijd voldaan te worden. De wedstrijdbijdrage zal worden samengesteld uit o.a. het inschrijfgeld, plus een jurybijdrage en/of vergoeding voor train(st)ers, (en huur turnpakje, alleen voor pre-instappers).
 3. Bij afmelding voor een wedstrijd (door welke reden dan ook) zal de wedstrijdbijdrage nog steeds voldaan moeten worden.
 4. Op wedstrijden is het dragen van het City Gymnastics club- (te koop) of wedstrijdpakje (te huur) verplicht
 5. Welke turnsters in de wedstrijdsport het City Gymnastics wedstrijdpakje dragen wordt bepaald door de leiding.
 6. De kosten van de huur van het City Gymnastics wedstrijdpakje zijn €40,- of €50,- per seizoen (afhankelijk van het niveau), ongeacht het aantal wedstrijden waar aan deelgenomen wordt. Voor pre-instappers is de huur €7,50 per wedstrijd.
 7. Het City Gymnastics wedstrijdpakje blijft eigendom van de turnclub.
 8. Turnsters die deelnemen aan wedstrijden en uitkomen voor City Gymnastics zijn verplicht elk seizoen de juiste wedstrijdkleding aan te schaffen.
  Nationaal niveau (N1 t/m N4 & 1e t/m 3e divisie + eredivisie): City Trainingspak (bestaande uit legging en jasje), wedstrijdpakje te huur.
  District niveau (D1 + D2 & 4e + 5e divisie): City T-shirt en legging, wedstrijdpakje te huur.
  District niveau (D3 & 6e divisie): City T-shirt en legging + Clubpakje
  ABC niveau (D4 of ABC): Clubpakje (verder geen verplichte kleding)
 9. Wanneer een turnster deelneemt aan wedstrijden op nationaal niveau (N1 t/m N4 & 1e t/m 3e divisie + eredivisie) georganiseerd door de KNGU, is zij verplicht een wedstrijdpaspoort te hebben. De kosten voor een wedstrijdpaspoort zijn €15,15, en is 3 jaar geldig. Bij aanvang van het eerste seizoen dat een turnster deelneemt aan de nationale wedstrijden zal City Gymnastics automatisch het wedstrijdpaspoort aanvragen bij de KNGU, en verlengen zolang dit nodig is. Zonder geldig wedstrijdpaspoort kan een turnster uitgesloten worden van deelname aan de wedstrijden.
 10. Turnsters zijn zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van de juiste benodigdheden naar de wedstrijden (zoals sporttape, polsbanden, lusjes of leertjes).