City Gymnastics Amsterdam

City Gymnastics Amsterdam | Turnen Amsterdam

In 2016 is City Gymnastics Amsterdam opgericht onder leiding van twee gedreven trainsters: Claire Griffiths en Sophie Steevensz. Beiden hebben zij meer dan 10 jaar ervaring in de turnsport; zowel in het lesgeven als organisatorisch, en vormen met verschillende achtergronden, kwaliteiten en ervaringen een uniek team. Onze expertise ligt bij turnen voor meisjes en dames. Plezier, kwaliteit, aandacht voor elk niveau en een veilig sportklimaat in de turnsport staat bij ons voorop. City Gymnastics is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU).

De speerpuncity gymnastics Amsterdamten van City Gymnastics Amsterdam zijn o.a. als volgt:

  • Veilig sportklimaat
  • Kwaliteit
  • Plezier
  • Turnen voor jong en oud, op elk gewenst niveau
  • Breedte en wedstrijdsport

Het streven van City Gymnastics is om in de toekomst een volledige sportstructuur met uitgebreide gym- en turnprogramma’s neer te zetten. Dit houd in dat elke sporter, van jong tot oud, op elk gewenst niveau kan doorgroeien in de turnsport. Zowel op recreatief- als op wedstrijdniveau.

Bekijk hier ons lesaanbod of hier ons lesrooster.