Mini City Cup 2019

Op zondag 3 februari 2019 zal de Mini City Cup plaats vinden in Sportcentrum Sloten. Een wedstrijd voor Pre-Instap (2011) en Pre-Pre-Instap (2012) turnsters. Prijzen vallen te behalen in de meerkamp maar ook per toestel.

INFO

Wedstrijdindeling zondag 3 februari 2019 is hier te vinden (laatste update: 29 dec.’18).

Juryindeling zondag 3 februari 2019 is hier te vinden (laatste update: 24 jan. ’19).

Locatie: Sportcentrum Sloten | Sportpark Sloten | Sloterweg 1043 T |1066 CC Amsterdam

Categorieën: Mini (2012), Pre-Instap D & Pre-Instap N (2011)

Op de wedstrijddag maximaal 3 wedstrijdronden

Contact: citygymnastics@outlook.com

OEFENSTOF

Mini (2012) Pre-Instap D (2011) Pre-Instap N (2011)
Sprong Sprong Sprong
Brug Brug Brug
Balk Balk Balk
Vloer Vloer Vloer

Let op!

  • Bij Pre-Instap D mag de vloeroefening ZONDER muziek en choreografie geturnd worden. Alleen de onderstreepte elementen moeten dan worden geturnd. Dit geeft -0.5 punten in de uitgangswaarde (D-score).
  • Bij Pre-Instap N (2011) zijn er onbeperkt plusjes te verdienen, bij Mini (2012) en Pre-Instap D (2011) max 5.7 D-score

FOTOGRAAF & PRIVACY

Tijdens de Mini City Cup op 3 februari 2019 zullen er foto’s gemaakt worden door fotograaf Alco Vos. De foto’s worden online gepubliceerd op: www.alcovos.nl en kunnen achteraf door de verenigingen en ouders aangeschaft worden via Oypo.

Een aantal van deze foto’s zullen ook in combinatie met de namen en geboortejaar van de turnsters gedeeld worden op (social) media (Facebook, Instagram en website van City Gymnastics en Alco Vos).

Het kan zijn dat u of de ouders liever niet willen dat de turnster of uzelf als trainster of jurylid herkenbaar in beeld komt, immers worden deze online gepubliceerd.

Er zal naar alle deelnemende verenigingen een privacy formulier worden verzonden, die ingevuld kan worden wanneer er geen akkoord wordt gegeven voor het herkenbaar in beeld komen op deze wedstrijddag. Ook tijdens de wedstrijddag zullen deze formulieren beschikbaar zijn voor de ouders.

Download: Privacy formulier 

Mocht een groot aantal deelnemers geen toestemming geven om herkenbaar in beeld te komen, dan zal de wedstrijdorganisatie ervoor kiezen om geen fotograaf aanwezig te laten zijn.

De verenigingen die turnsters inschrijven, horen zelf de verantwoordelijkheid te nemen de betrokken ouders op de hoogte te stellen van deze privacy regels.

JURYLEDEN


Juryindeling zondag 3 februari 2019 is hier te vinden (laatste update: 24 jan. ’19).

Voor iedere vereniging is het verplicht om juryleden te leveren met geldig brevet van het juiste niveau.

T/m 10 turnsters 1 jurylid aanleveren
T/m 20 turnsters 2 juryleden aanleveren

Indien u kinderen inschrijft op het Mini en D niveau, verwachten we tenminste een (ervaren) TD1 jurylid.
Indien u kinderen inschrijft op het N niveau, verwachten we een TD2/TD3 jurylid.

Een jurylid moet de gehele wedstrijddag (maximaal 3 wedstrijdronden) inzetbaar zijn (dit mogen ook meerdere juryleden zijn). De juryindeling volgt zo spoedig mogelijk na het sluiten van de inschrijving. Twee weken vooraf krijgen alle juryleden een email.

Geen jury is geen deelname!

BETALING

Wedstrijdbijdrage: 17,50 euro per turnster

Na inschrijven dient het totale bedrag overgemaakt te worden op:
NL85 INGB 0007 1152 83
t.a.v. St. City Gymnastics
Vermeld daarbij: Mini City Cup 2018 + verenigingsnaam

Pas wanneer de betaling ontvangen is, is de inschrijving definitief.

INSCHRIJFFOMULIER

Inschrijvingen voor de Mini City Cup 2019 zijn gesloten.