Mini City Cup 2020

Op zondag 2 februari 2020 zal de tweede editie van de Mini City Cup plaats vinden in Sportcentrum Sloten. Een wedstrijd voor Pre-Instap (2012) en Pre-Pre-Instap (2013) turnsters. Prijzen vallen te behalen in de meerkamp maar ook per toestel.

De inschrijving is geopend vanaf maandag 30 september 2019 t/m vrijdag 29 november 2019.

 

Mini City Cup 2020

INFO

Locatie: Sportcentrum Sloten | Sportpark Sloten | Sloterweg 1043 T |1066 CC Amsterdam

Categorieën:
– Mini (2013) | Jong Talenten Turnen oefenstof
– Pre-Instap D2 (2012) | KNGU oefenstof Instap D2
– Pre-Instap D (2012) | Jong Talenten Turnen oefenstof (gericht op D1/N3)
– Pre-Instap N (2012) | Jong Talenten Turnen oefenstof (gericht op N2/N1)

Op de wedstrijddag maximaal 3 wedstrijdronden

Prijzen: Meerkamp en per toestel per categorie

Contact: citygymnastics@outlook.com

OEFENSTOF

Mini (2013) Pre-Instap D2 (2012) Pre-Instap D (2012) Pre-Instap N (2012)
Sprong  Sprong Sprong Sprong
Brug Brug Brug Brug
Balk Balk Balk Balk
Vloer Vloer Vloer Vloer

Let op!

  • Bij Pre-Instap N (2012) zijn er onbeperkt plusjes te verdienen, bij Mini (2013) en Pre-Instap D en D2 (2012) max 5.7 D-score.
  • Pre-Instap D en Pre-Instap N is de vloeroefening verplicht op muziek.

FOTOGRAAF & PRIVACY

Tijdens de Mini City Cup op 2 februari 2020 zullen er foto’s gemaakt worden door fotograaf Alco Vos. De foto’s worden online gepubliceerd op: www.alcovos.nl en kunnen achteraf door de verenigingen en ouders aangeschaft worden via Oypo.

Een aantal van deze foto’s zullen ook in combinatie met de namen en geboortejaar van de turnsters gedeeld worden op (social) media (Facebook, Instagram en website van City Gymnastics en Alco Vos).

Het kan zijn dat u of de ouders liever niet willen dat de turnster of uzelf als trainster of jurylid herkenbaar in beeld komt, immers worden deze online gepubliceerd.

Er zal naar alle deelnemende verenigingen een privacy formulier worden verzonden, die ingevuld kan worden wanneer er geen akkoord wordt gegeven voor het herkenbaar in beeld komen op deze wedstrijddag. Ook tijdens de wedstrijddag zullen deze formulieren beschikbaar zijn voor de ouders.

Download: Privacy formulier 

Mocht een groot aantal deelnemers geen toestemming geven om herkenbaar in beeld te komen, dan zal de wedstrijdorganisatie ervoor kiezen om geen fotograaf aanwezig te laten zijn.

De verenigingen die turnsters inschrijven, horen zelf de verantwoordelijkheid te nemen de betrokken ouders op de hoogte te stellen van deze privacy regels.

JURYLEDEN

Voor iedere vereniging is het verplicht om juryleden te leveren met geldig brevet van het juiste niveau.

1 t/m 10 turnsters: 1 jurylid aanleveren
11 t/m 20 turnsters: 2 juryleden aanleveren

Indien u kinderen inschrijft op het Mini en Pre-Instap D2 niveau, verwachten we tenminste een (ervaren) TD1 jurylid.
Indien u kinderen inschrijft op het Pre-Instap D niveau, verwachten we een TD2 jurylid.
Indien u kinderen inschrijft op het Pre-Instap N niveau, verwachten we een TD3 jurylid.

Een jurylid moet de gehele wedstrijddag (maximaal 3 wedstrijdronden) inzetbaar zijn (dit mogen ook meerdere juryleden zijn). De juryindeling volgt zo spoedig mogelijk na het sluiten van de inschrijving. Twee weken vooraf krijgen alle juryleden een email.

Van de juryleden wordt verwacht dat zij correct gekleed gaan, conform de KNGU-eis. Dat wil zeggen: een donker colbert en broek (bij voorkeur blauw) met witte blouse.

Verengingen zijn zelf verantwoordelijk voor vervanging bij (een last minute) afmelding van een jurylid, kan de deelnemende verenging uiteindelijk geen vervangend jurylid leveren, dan kan de organisatie ervoor kiezen om de turnsters buiten mededinging te laten meedoen en wordt er €50,- in rekening gebracht.

Let op: Wordt er bij de aanmelding geen jurylid opgegeven, dan wordt de aanmelding ook niet in behandeling genomen.

BETALING

Wedstrijdbijdrage: €17,50 per turnster

Na inschrijven dient het totale bedrag overgemaakt te worden op:
NL85 INGB 0007 1152 83
t.a.v. St. City Gymnastics
Vermeld daarbij: Mini City Cup 2020 + verenigingsnaam

Pas wanneer de betaling ontvangen is, is de inschrijving definitief.

INSCHRIJFFOMULIER

Inschrijving geopend vanaf: maandag 30 september 2019

Uiterlijke inschrijfdatum:  t/m vrijdag 29 november 2019
Inschrijvingen van clubs uit Rayon Amsterdam krijgen t/m zondag 20 oktober 2019 voorrang. Daarna worden alle inschrijvingen op volgorde (ongeacht de plaats) in behandeling genomen.

Let op! Alleen een volledig ingevuld formulier zal in behandeling worden genomen. VOL = VOL.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA9G4j-5b3eYBYmjfL7Rm5zj-HfYJDLMS0HGhyrAK-tT8-5g/viewform?usp=sf_link